Camilla Kuylenstierna

EXPERTEN PÅ ANSVARSFULL BEROENDEFÖRÄNDRING

BOK

Beroendeexperten

Beroendeexperten

Beroendeexperten

Beroendeexperten

Interventionist

Med snart 50 års erfarenhet och utbildning inom beroendesjukdomen arbetar Camilla idag med att hjälpa beroende samt deras familjer till ett nyktert, lyckligt och hälsosamt liv. Camilla jobbar bl.a. med de senaste metoderna och erbjuder följande stöd:

KÄRLEKSFULLA INTERVENTIONER

Interventioner innebär att på ett kärleksfullt, respektfullt och omtänksamt sätt avbryta en persons destruktiva leverne för att hen skall hitta till ett lyckligt liv tillsammans med sina när och kära.

Somliga har säkert hört talas om att man inte kan hjälpa en alkoholberoende innan botten är nådd – det är en myt, mycket går att göra innan dess. Med stöd av en kärleksfull intervention där alla är involverade, från den alkoholberoende till de i relationsnätverket (kollegor, vänner, familj) omkring, nås fantastiska resultat.

En ARISE™ Invitational Intervention, som Camilla är certifierad inom, är en demokratisk konfrontation byggd på ärlighet; den alkoholberoende uppmanas att ansluta sig till processen redan från början utan överraskningar, hemlighetsmakeri och tvång. Relationsnätverket lika så. Vi utgår från absolut respekt och kärlek. Vi guidar den alkoholberoende personen och personerna i relationsnätverket till ett nyktert liv och behagligt tillfrisknande. Alla ansvarar för sin egen del.

Interventionen bryter den onda cirkeln av upprepade besvikelser och misslyckande men utan den skuld och skam som följer med sjukdomen. Det ges ingen möjlighet för den alkoholberoende att manipulera ”en-mot-en” utan alla har stöd av varandra.

Med en ARISE™ Invitational Intervention går  83% av de alkoholberoende själva med på behandling, med det strålande resultatet av 61%’s bibehållen nykterhet efter första året.

 

Hur går den till?

Metoden är indelad i tre olika faser, som enbart baseras på behov:

Fas A: Camilla inriktar sig på att med en ARISE™ Invitational Intervention få den alkoholberoende till behandling med minsta möjliga ansträngning genom en kärleksfullt, empatiskt och skuldfritt första samtal och första möte. De anhöriga (kollegor, familj, vänner) mobiliseras för att bilda ett interventionsnätverk kring den alkoholberoende för att motivera till behandling. Fas A har tre nivåer och målet är alltid att stanna vid den första nivån som fungerar:

 • Nivå 1 ”Första samtalet” – en anhörig kontaktar Camilla för en kostnadsfri telefonkonsultation. Den anhörige coachas sedan till att arrangera mötet för interventionen, guidad av Camilla. 56% av de alkoholberoende accepterar behandling efter Nivå 1.
 • Nivå 2 ”Ju fler desto bättre” är nästa nivå om den alkoholberoende inte accepterat behandling i nivå 1.  Här tittar man på vilka fler personer i alkoholberoendes liv som skulle kunna hjälpa till att motivera till behandling och fokuserar på att få med dessa. 80% accepterar behandling efter 2-5 interventioner/möten genomförts.
 • Nivå 3, ”Den formella Interventionen”, genomförs om behandling ej uppnåtts under nivå 2. Här trappas allvarligheten upp och konsekvenserna presenteras för den beroende om behandling ej genomförs. Här brukar uppåt 83% av de alkoholberoende acceptera behandling.

Fas B: Stötta den alkoholberoende genom att själv ta ansvar

Detta påbörjas så fort den alkoholberoende påbörjat sin behandling och pågår i ca 6 månader.
Individuella mål sätts för de samtliga i relationsnätverket rörande hur de själv skall läka nu då den alkoholberoende är omhändertagen. Det kan röra sig om olika 12-stegsprogram för familjen, grupp coaching för kvarvarande kollegor, terapi av det slag som hjälper till med läkningen.

Camilla arbetar tillsammans med den alkoholberoende, behandlingshemmet och de anhöriga för att säkra upp att behandlingen åtföljs, återfall förebyggs och alla få utrymme att läka. Vi tar även en närmare titt på sorg och andra problem som kan vara roten till mental smärta för den alkoholberoende.

Fas C: Att leva i tillfrisknande

Här fokuserar Camilla på att i samarbete med relationsnätverket och den alkoholberoende förbygga återfall, planera för en långvarig nykterhet samt säkerställa samtligas läkning och tillfrisknade.

Vi tittar på arbete, livsstil, socialt nätverk, familjerelationer och personliga val inför sitt tillfrisknande. Fas B brukar vara oerhört givande för alla involverande – här lever vi ett nyktert och ansvarstagande liv.

 

Recovery Coach

En Recovery coach arbetar med evidensbaserade metoder (KBT, ABC, 4point program, SMART, MI och metoder direkt baserade på specialutbildningar som CSAT, Sorgbearbetning och Minnesotabehandling).
Vi finner hälsosamma, nya lösningar för alla i familjen, från barn till vuxen.  Vi jobbar med områden såsom:

 Allmänt 

 • Stöd för att hitta en sponsor om 12-stegsprogram är aktuellt
 • Stöd att knyta hälsosamma relationer
 • Kunskap om beroendesjukdomen
 • Arbetar med ”triggers” och att finna lösningar
 • Förebyggandeplan och stöd i ev. återfall

 Fysiskt välbefinnande 

 • Stöd med hälsosam måltidsplanering, livsmedelsval, samt säkra kosttillskott.
 • Skapa rutiner med hälsosamma val
 • Skapa en personlig plan som inkluderar hälsa för kropp och själ
 • Utbildning för klient och dennes familj om vad i hushållet och i kosten som inkluderar alkohol och farliga substanser

 

Ekonomi  

 • Adressera utgifterna.
 • Lära sig att skapa en månadsbudget.
 • Återupprätta förtroendet med familj, vänner och affärsbekanta som rör frågan om finanserna.

Arbete och studievägledning

 • Skapa och använda de verktyg som behövs för att finna arbete.
 • Hjälp med att skriva CV.
 • Stöd och eventuell vägledning att finna lämplig utbildning eller karriär.

Tillgänlighet

 • Krissupport, 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.
 • Telefonsupport 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Sober Companion

En Sober Companion är din vän i ditt nyktra liv – vid resor, konferenser eller hemma. Ett stöd för att bibehålla nykterheten. En Sober Companion ikläder sig den roll som önskas (kollega, vän, sekreterare etc.) för att alltid kunna finnas vid den beroendes sida.

Studier visar att ju längre tid en klient är ansluten till sin egen återhämtningsprocess desto bättre förutsättning ges till en livslång nykterhet. Individer och familjer, som investerar tid och resurser med lösningar för beroende och psykisk ohälsa, tjänar oerhört mycket på att fortsätta processen i en hemmamiljön

Camilla arbetar med en har etablerad, professionell övergångstjänst där du kan anlita nyktra stödpersoner som stödjer klientens dagliga behov för att leva ett nyktert liv – såväl hemma som på resor. Behoven av nyktert stöd är unikt för varje klient, familj och arbetsgivare varvid vi anpassar det exakt utifrån varje klients behov.

Vi vänder oss till:

 • Kunder och familjer som behöver professionell vägledning och stöd för att få en individ till avgiftning eller behandling.
 • Klienter som har avslutat behandling och nu övergår i det dagliga livet.
 • Klienter som i den tidiga fasen av återhämtning kan dra nytta av stöd av en guide och mentor.
 • Klienter som har gått flera behandlingar med många återfall som behöver extra stöd och hjälp att anpassa sig till en nykter livsstil och lära sig mer om förebyggande metoder
 • Klienter som på grund av omständigheter, inte vill eller kan åka till behandling och behöver alternativ till traditionella metoder
 • Klienter som utsätts för riskabla miljöer och är sårbara för karriärens fallgropar, såsom cocktailpartyn, eller affärsresor
 • Högprofilerade kunder, såsom musiker, skådespelare eller idrottare. Yrkesgrupper som advokater, läkare, VD:ar och deras makar eller familjemedlemmar
 • Klienter som behöver fortsatt övervakat strukturerat stöd medan de fortsätter sin återhämtningsprocess

Case Manager

För att veta hur man ska navigera i djungeln av professionella tjänster, behandlingsföretag etc. som finns att tillgå kan det första steget kan vara att skaffa sig kontakt med en duktig Case Manager som kan rekommendera vilken väg man bör välja i form av agerande och stöd kring den beroende och familjen.

En Case Manager har det övergripande ansvaret för fortskridandet av den beroendes tillfrisknande och vård. Camilla är i rollen som Case Manager hela tiden med och hanterar kommunikationen mellan familjen, behandlingshemmet, Recovery Coachen, Sober Companion samt den beroende själv. Detta för att ingen information eller kunskap ska falla mellan stolarna.

"Silence is a weapon of mass distruction"

"Give up on giving up"

I DAGENS SAMHÄLLE BEHÖVER ALLA FÖRÄNDRAS

DEBATTÖREN

Som debattör blir Camilla ofta kontaktad då media och företag behöver väcka debatt i ansvarsfulla frågor. Exempel på detta är:

DEBATTARTIKLAR

Camilla ombeds att skriva för att engagera och debattera i samhällsfrågor. Exempel på debattartiklar som Camilla skrivit är:

Det är inte en förlust att avstå från alkohol
– SVD

För många betyder rosé och öl frihet…
– Metro

SEMINARIUM

Camilla både deltar som debattör samt skapar egna för att ni som grupp skall kunna diskutera frågor som är viktiga för er. Exempel på ämnen kan vara:
– Det ansvarsfulla ledarskapet
– Den ansvarsfulla medarbetaren
– Den ansvarsfulla medmänniskan

INSPIRATÖREN

En av Camillas främsta talanger är att inspirera och väcka ett, förhoppningsvis, varaktigt engagemang. Detta gör hon genom:

FÖRLÄSNINGAR

Ibland behöver man bara få höra att potentialen finns, såhär kan man göra, ingenting är omöjligt om du vill etc. Camilla håller de mest inspirerande föreläsningarna i ämnen som:

 • Ingen är som alla andra
 • Ansvar – ditt eller mitt
 • Det ansvarsfulla ledarskapet
 • Skräddarsydda föreläsningar som tar upp just ert behov.

Filmer

WORK SHOPS

Många gånger är det bättre att jobba fram lösningar tillsammans. Arbetsområden kan vara:

 • Värdegrund i företaget
 • Ett ansvarsfullt arbetsklimat
 • Ansvar för lönsamhet och framgång

Hör av er till Camilla så berättar hon mer.

 

ICF coach

Livscoach

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Camillas roll som coach är att hjälpa friska och resursstarka personer/grupper att optimera sig själva. Detta genom att lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägleda, uppmuntrar och ge stärkande feedback.

Coaching hjälper personer/grupper att:

 • Ansvarsfullt förändra sitt/sina liv, uppnå önskade mål
 • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
 • Få bättre självkänsla, självförtroende samt ökad självinsikten

Coaching passar dig som:

 • Känner att det finns områden i livet som du vill förändra till det bättre
 • Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre
 • Har ambitioner både personligt, privat och i jobbet

Som ICF-certifierad coach hjälper Camilla dig att ändra, förbättra, omstrukturera ditt liv så att du kan få det du önskar.

CAMILLAS LIV I ORD OCH BILD

CAMILLAS LIV I ORD OCH BILD

CAMILLAS LIV I ORD OCH BILD

Om Camilla

Som utbildad av de skickligaste beroendeexperterna i USA, själv barn till gravt alkoholiserade föräldrar samt nykter sedan 2005 samt har Camilla en lång och gedigen erfarenhet inom beroende. Detta gäller oavsett det är alkohol, illegala substanser, receptbelagda läkemedel eller medberoende. Camilla är en expert flitigt tillfrågad av media och press för att kunna hjälpa och rådgöra i frågor kring beroende (läs mer under ”press”).

Camilla är den första Invitational Interventionisten i Skandinavien (CAI, se www.ariseintervention.com) och hon etablerade metoden här 2011. Hennes mål är att få personer och familjer med beroende att tillfriskna tillsammans under kärleksfulla och omtänksamma förhållanden.

2015 utbildade hon sig även till OASES-certifierad Recovery Coach (Läs mer) samt Sober Companion. Hennes självbiografiska bok AnsvarsFULL har vunnit prestigefyllda priser, bl.a. ”Årets Ögonöppnare” av Veckans Affärer.

Idén till att arbeta med de moderna metoderna fick hon redan 2007 då hon arbetade och bodde i USA. Camilla inspirerades av den stora kunskap och tillgängliga kompetens som finns i USA avseende alkoholberoende, bl.a. tjänster som interventioner, recovery coach samt sober companion. Med sin långa erfarenhet inom näringslivet i kombination med sin egen tid som nykter identifierade Camilla ett behov av dessa tjänster även i Skandinavien.

Detta då vi i vår kultur tenderar att se detta med att ”lägga sig i” någon annans liv som känsligt och ibland förväxlas med integritetskränkning. Många personer i relationssystemet kring den alkoholberoende  såsom chefer, kollegor, vänner och familj drabbade vågar inte ingripa då man är rädd för att bli anklagad, förskjuten, göra den alkoholberoende illa etc. De hamnar i en ytterst känslig situation som kan vara mycket svår att klara av utan stöd av andra.

Idag arbetar Camilla internationellt tillsammans med ett stort nätverk av behandlingshem, läkare och specialister för att ge de drabbade de bästa förutsättningarna. Både för den beroende samt familjen. Camilla reser mycket för att uppdatera sig på det senaste inom området samt hjälpa klienter oavsett var de befinner sig.

Privat bor Camilla i Stockholm med sin älskade sambo och deras underbare gudson, Leo, som har Downs Syndrom.

Med bakgrund som internationell marknadschef, strategisk varumärkeschef samt rådgivare till några av Sveriges största koncerner har Camilla en bred kompetens inom förändringsarbeten, humana vägval och organisationsdynamik. Helt enkelt hur man framtidssäkrar sitt liv, företag och omvärld genom att öppna upp för en nykter syn på beroende.

Mer om Camillas generalla yrkeserfarenheter finns på LinkedIn

CV

Anställningar

Okt 2015 – nu VD och grundare, Camilla Kuylenstierna AB,  Stockholm
Okt 2014 – Okt 2015 Business Director inom kommunikationskoncernen Intellecta
Dec 2013 – Sept 2014 Interim Marknadschef på Winnington AB
Okt 2009 – Okt 2013 VD och grundare, Cachét AB,  Stockholm
Jan 1995 – Sept 2010 Swedish Match North Europé AB, Stockholm
– Internationell Marknadschef, bl.a. i Ryssland och Israel – Senior Project Manager USA – Affärsprojektledare – Varumärkes-/Produktchef Strategisk bl.a. i Indien – Varumärkes-/Produktchef Operativ – Marknadsassistent/Biträdande Produktchef
Nov. 1993 – Nov 1994 Facet Management Ltd., New York, Real Estate Manager
Nov 1990 – Nov 1993 Relieftryck AB, Marknadsansvarig & innesäljare,
Jun 1990 – Nov 1990 Ur & Penn AB, Butikschef
Jul 1988 – Jun 1990 Mat för Alla AB, Försäljningssekreterare/assistent
Okt 1987 – July 1988 Heath Comm AB, Receptionist
April 1987 – Okt 1987 Au Pair, USA
June 1986 – April 1987 Don & Donna, Butikssäljare

Utbildning

2015 OASES Cert. Recovery Coach & Sober Companion RoadTo Recovery, Sverige
2011 CAI, Cert. ARISE Intervention ARISE, USA
2009 ICF Cert. Coach (Business & Team) Akademi Coachstiernan
2003 Ledarskapsutveckling Sententia AB
1998 Dipl. Marknadsekonom MIS i Stockholm

Förtroendeuppdrag

Hösten 2015 Volontär Svenska Kyrkan på flyktingboende
Jan 2007 – 2008 Volontär, Stadsmissionen, Stockholm
Okt 2009-Okt 2010 Volontär mentor för ungdomar, Mentor, Stockholm

Språk

Svenska, modersmål Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift p.g.a. av boende samt jobb i USA

Marknadserfarenheter

Norden, USA, Ryssland, Holland, Indien

Kontakt

Välkommen, här kan du kontakta oss, helt i förtroende. Skicka ett mail eller ring så kontaktar vi dig för samtal och/eller tidsbokning.

Welcome! This is how to contact us, in complete confidentiality.
Please send an email or call and we’ll explain more about our services and/or book a meeting.


+46 70 853 02 67 
camilla@cksab.com