Med snart 50 års erfarenhet och utbildning inom beroendesjukdomen arbetar Camilla idag med att hjälpa beroende samt deras familjer till ett nyktert, lyckligt och hälsosamt liv. Camilla jobbar bl.a. med de senaste metoderna och erbjuder följande stöd:

KÄRLEKSFULLA INTERVENTIONER

Interventioner innebär att på ett kärleksfullt, respektfullt och omtänksamt sätt avbryta en persons destruktiva leverne för att hen skall hitta till ett lyckligt liv tillsammans med sina när och kära.

Somliga har säkert hört talas om att man inte kan hjälpa en alkoholberoende innan botten är nådd – det är en myt, mycket går att göra innan dess. Med stöd av en kärleksfull intervention där alla är involverade, från den alkoholberoende till de i relationsnätverket (kollegor, vänner, familj) omkring, nås fantastiska resultat.

En ARISE™ Invitational Intervention, som Camilla är certifierad inom, är en demokratisk konfrontation byggd på ärlighet; den alkoholberoende uppmanas att ansluta sig till processen redan från början utan överraskningar, hemlighetsmakeri och tvång. Relationsnätverket lika så. Vi utgår från absolut respekt och kärlek. Vi guidar den alkoholberoende personen och personerna i relationsnätverket till ett nyktert liv och behagligt tillfrisknande. Alla ansvarar för sin egen del.

Interventionen bryter den onda cirkeln av upprepade besvikelser och misslyckande men utan den skuld och skam som följer med sjukdomen. Det ges ingen möjlighet för den alkoholberoende att manipulera ”en-mot-en” utan alla har stöd av varandra.

Med en ARISE™ Invitational Intervention går  83% av de alkoholberoende själva med på behandling, med det strålande resultatet av 61%’s bibehållen nykterhet efter första året.

 

Hur går den till?

Metoden är indelad i tre olika faser, som enbart baseras på behov:

Fas A: Camilla inriktar sig på att med en ARISE™ Invitational Intervention få den alkoholberoende till behandling med minsta möjliga ansträngning genom en kärleksfullt, empatiskt och skuldfritt första samtal och första möte. De anhöriga (kollegor, familj, vänner) mobiliseras för att bilda ett interventionsnätverk kring den alkoholberoende för att motivera till behandling. Fas A har tre nivåer och målet är alltid att stanna vid den första nivån som fungerar:

  • Nivå 1 ”Första samtalet” – en anhörig kontaktar Camilla för en kostnadsfri telefonkonsultation. Den anhörige coachas sedan till att arrangera mötet för interventionen, guidad av Camilla. 56% av de alkoholberoende accepterar behandling efter Nivå 1.
  • Nivå 2 ”Ju fler desto bättre” är nästa nivå om den alkoholberoende inte accepterat behandling i nivå 1.  Här tittar man på vilka fler personer i alkoholberoendes liv som skulle kunna hjälpa till att motivera till behandling och fokuserar på att få med dessa. 80% accepterar behandling efter 2-5 interventioner/möten genomförts.
  • Nivå 3, ”Den formella Interventionen”, genomförs om behandling ej uppnåtts under nivå 2. Här trappas allvarligheten upp och konsekvenserna presenteras för den beroende om behandling ej genomförs. Här brukar uppåt 83% av de alkoholberoende acceptera behandling.

Fas B: Stötta den alkoholberoende genom att själv ta ansvar

Detta påbörjas så fort den alkoholberoende påbörjat sin behandling och pågår i ca 6 månader.
Individuella mål sätts för de samtliga i relationsnätverket rörande hur de själv skall läka nu då den alkoholberoende är omhändertagen. Det kan röra sig om olika 12-stegsprogram för familjen, grupp coaching för kvarvarande kollegor, terapi av det slag som hjälper till med läkningen.

Camilla arbetar tillsammans med den alkoholberoende, behandlingshemmet och de anhöriga för att säkra upp att behandlingen åtföljs, återfall förebyggs och alla få utrymme att läka. Vi tar även en närmare titt på sorg och andra problem som kan vara roten till mental smärta för den alkoholberoende.

Fas C: Att leva i tillfrisknande

Här fokuserar Camilla på att i samarbete med relationsnätverket och den alkoholberoende förbygga återfall, planera för en långvarig nykterhet samt säkerställa samtligas läkning och tillfrisknade.

Vi tittar på arbete, livsstil, socialt nätverk, familjerelationer och personliga val inför sitt tillfrisknande. Fas B brukar vara oerhört givande för alla involverande – här lever vi ett nyktert och ansvarstagande liv.