En Recovery coach arbetar med evidensbaserade metoder (KBT, ABC, 4point program, SMART, MI och metoder direkt baserade på specialutbildningar som CSAT, Sorgbearbetning och Minnesotabehandling).
Vi finner hälsosamma, nya lösningar för alla i familjen, från barn till vuxen.  Vi jobbar med områden såsom:

 Allmänt 

 • Stöd för att hitta en sponsor om 12-stegsprogram är aktuellt
 • Stöd att knyta hälsosamma relationer
 • Kunskap om beroendesjukdomen
 • Arbetar med ”triggers” och att finna lösningar
 • Förebyggandeplan och stöd i ev. återfall

 Fysiskt välbefinnande 

 • Stöd med hälsosam måltidsplanering, livsmedelsval, samt säkra kosttillskott.
 • Skapa rutiner med hälsosamma val
 • Skapa en personlig plan som inkluderar hälsa för kropp och själ
 • Utbildning för klient och dennes familj om vad i hushållet och i kosten som inkluderar alkohol och farliga substanser

 

Ekonomi  

 • Adressera utgifterna.
 • Lära sig att skapa en månadsbudget.
 • Återupprätta förtroendet med familj, vänner och affärsbekanta som rör frågan om finanserna.

Arbete och studievägledning

 • Skapa och använda de verktyg som behövs för att finna arbete.
 • Hjälp med att skriva CV.
 • Stöd och eventuell vägledning att finna lämplig utbildning eller karriär.

Tillgänlighet

 • Krissupport, 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.
 • Telefonsupport 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan.