För att veta hur man ska navigera i djungeln av professionella tjänster, behandlingsföretag etc. som finns att tillgå kan det första steget kan vara att skaffa sig kontakt med en duktig Case Manager som kan rekommendera vilken väg man bör välja i form av agerande och stöd kring den beroende och familjen.

En Case Manager har det övergripande ansvaret för fortskridandet av den beroendes tillfrisknande och vård. Camilla är i rollen som Case Manager hela tiden med och hanterar kommunikationen mellan familjen, behandlingshemmet, Recovery Coachen, Sober Companion samt den beroende själv. Detta för att ingen information eller kunskap ska falla mellan stolarna.