Livscoach

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Camillas roll som coach är att hjälpa friska och resursstarka personer/grupper att optimera sig själva. Detta genom att lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägleda, uppmuntrar och ge stärkande feedback.

Coaching hjälper personer/grupper att:

  • Ansvarsfullt förändra sitt/sina liv, uppnå önskade mål
  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Få bättre självkänsla, självförtroende samt ökad självinsikten

Coaching passar dig som:

  • Känner att det finns områden i livet som du vill förändra till det bättre
  • Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre
  • Har ambitioner både personligt, privat och i jobbet

Som ICF-certifierad coach hjälper Camilla dig att ändra, förbättra, omstrukturera ditt liv så att du kan få det du önskar.